เปิดการฝึกอบรมเพื่อเลื่อนยศและตำแหน่งเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร (ด.ต.53 ปีขึ้นไป)

13 ก.พ. 2555
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2555 ที่ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กทม.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไปในสังกัด บช.น. เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตร ถึง ร.ต.อ. โดยการฝึกอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 ก.พ.2555 รวมระยะเวลา 5 วัน เพื่อให้ความรู้่และเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้รับการฝึกอบรมที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรต่อไป