บก.น.6 KICK OFF โครงการ “สถานีประชาชน PEOPLE’S STATION”

26 มิ.ย. 2558

DSC_0669DSC_0668DSC_0659DSC_0652DSC_0637DSC_0630DSC_0575DSC_0551CSC_0560S__11534341สถานีประชาชน 250658_3666


สถานีประชาชน 250658_8920
บก.น.6 Kick Off โครงการ “สถานีประชาชน PEOPLE’S STATION” จัดงาน “คืนความสุข ให้ความรู้ สู่ชุมชน”
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 58 เวลา 13.30น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ บก.น.6 โดย พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.น.6 , พ.ต.อ.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบก.น.6 , พ.ต.อ.พิพัฒน์ บุญเพชร์ ผกก.ฝอ.บก.น.6 และ ผกก.สน.ในสังกัด ร่วมกับอนุ กต.ตร.บก.น.6 โดยมีอาจารย์จินตนา ผ่องแผ้ว เป็นประธาน , กต.ตร.ทุก สน.ในสังกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังประชาชน โดยเฉพาะพลังประชาชนในชุมชน หากชุมชนมีกลุ่มผู้นำที่มีศักยภาพและประชาชนในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกันด้วยจิตสำนึกรักชุมชนเพื่อพิทักษ์ชุมชนของตนเอง โดยมีเจ้่หน้าที่ตำรวจเป็นพี่เลี้ยง ก็สามารถเอาชนะอาชญากรรมได้ดังคำขวัญที่ว่า “ตำรวจประชาร่วมใจ พิชิตภัยอาชญากรรม” จึงได้จัดโครงการต้นแบบสถานีประชาชน (PEOPLE’S STATION) ขึ้นในลักษณะ 8 สน. 8 ชุมชน โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีตต่างๆเข้าร่วมงาน โดยมี พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.น.6 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีสามเหลี่ยมอาชญากรรมซึ่งเป็นทฤษฎีที่ช่วยวิเคราะห์และหาทางป้องกันเหตุอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับตำรวจในการนำเอาทฤษฎีนี้ไปใช้ในการป้องกันอาชญากรรรมที่จะเกิดขึ้น ทั้งยังสามารถนำเอาทฤษฎีนี้ไปปรับใช้ในภาคเอกชนเองได้อีกด้วย เช้น โรงเรียน โรงแรม ร้านค้า เป็นต้น
Read more ...