ประชุมติดตามการดำเนินการตามโครงการสถานีประชาชน

4 ส.ค. 2558
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2558 พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.น.6, พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบก.น.6 , อ.จินตนา ผ่องแผ้ว.ประธานอนุ กต.ตร.บก.น.6 , ผกก.สน. ทุก สน.,กต.ตร., ผอ.เขต, ชุด ตชส.แต่ละ สน. และหัวหน้าชุมชนในเขตพื้นที่ บก.น.6 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการตามโครงการสถานีประชาชน