สน.พระราชวัง จัดกิจกรรมวันตำรวจ 13 ต.ค.2558

12 ต.ค. 2558
เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2558 พ.ต.อ.อุทาสิน ฤทธิ์เรืองเดช รอง ผบก.น.6, พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบก.น.6 รรท.ผกก.สน.พระราชวัง พร้อมผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจ สน.พระราชวัง ร่วมทำพิธีไหว้ศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสน.พระราชวัง เนื่องในวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2558

ต่อมาคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกันวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 บิดาตำรวจไทย พร้อมทั้งอ่านสารของ ผบ.ตร.และมอบใบประกาศเกียรติคุณและเสื้อสามารถให้กับ นายเชาวฤทธิ์ วาทหงษ์ ประชาชนผู้มี จิตอาสาช่วยเหลืองานของทางราชการดีเด่น เนื่องในวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2558

ต่อมาคณะผู้บังคับบัญชา และ กต.ตร.สน.พระราชวัง และผู้ประกอบในพื้นที่ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการ