ประชุมมอบนโยบาย ผบก.น.6

30 ต.ค. 2558
วันที่ 30 ต.ค. 58 เวลา 21.00 น. พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย รรท.ผบก.น.6 ประธานที่ประชุม มอบนโยบาย ผบก.น.6 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. รอง ผกก.ทุก สน. เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย