พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ยศ ด.ต.๕๓ ปีขึ้นไป เลื่อนไหลชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘

7 เม.ย. 2558

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.น.๖

                                                
                   พ.ต.อ.พิพัฒน์ บุญเพ็ชร ผกก.ฝอ.บก.น.๖ กล่าวรายงาน

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.น.๖, รอง ผบก.น.๖ และ ผกก.สน.ใน
สังกัด บก.น.๖ เข้าพิธีประดับยศ 
พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.น.๖ กล่าวรายงานและให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมพิธีประดับยศ