พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา เนื่องในพิธีสงกรานต์ บก.น.๖

10 เม.ย. 2558
ผบก.น.๖ และ รอง ผบก.น.๖ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และ รดน้ำดำหัว
เนื่องในพิธีสงกรานต์ วันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ห้องประชุมใหญ่ บก.น.๖ ชั้น ๒ 

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.น.๖ และ รอง ผบก.น.๖ สรงน้ำพระ


ประธาน อนุ กต.ตร.กทม.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผบก.น.๖


ผกก.สน.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผบก.น.๖ และ รอง ผบก.น.๖ 


ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.น.๖ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บังคับบัญชา


ผู้บังคับบัญชาถ่ายรูปร่วมกับ ประธานอนุ กต.ตร.กทม.บก.น.๖