ประชุมติดตามผลการปฏิบัติและมอบนโนบายการบริหารงาน บก.น.6

26 เม.ย. 2558
เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2558 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.น.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุทาสิน ฤทธิ์เรืองเดช รอง ผบก.น.6, พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์ ขลิบเงิน รอง ผบก.น.6 , พ.ต.อ.สินมนูญ์ พุทธิกุล รอง ผบก.น.6 และ พ.ต.อ.ชยุต มารยาทตร์ รอง ผบก.น.6 ได้ประชุมบริหารข้าราชการตำรวจระดับ สว.ขึ้นไป ในสังกัด บก.น.6 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บก.น.6 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการบริหารราชการ อาทิเช่น
- สรุปข้อมูลร้องเรียนในรอบเดือน
- สถานภาพงบประมาณ
- การเบิกจ่าย, การจัดซื้อจัดจ้าง
- สถานภาพกำลังพล
- กำชับภารกิจถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
- เร่งรัดคดีค้างเกินหกเดือน
- สรุปผลการจับกุมยาเสพติด
- เตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ จต.
- สรุปผลการดำเนินการโครงการฝากบ้าน
- โครงการ Knock door ฯลฯ